Skip to main content

Klubtræner

Knud Storgaard

Hjarbækfjord Golfcenter

Custom Fitting gør det sjovere at spille golf

Det bedste, du kan gøre, er at booke en Custom Fitting Lesson™ hos din Golfstore-pro. Og tro ikke, at det kun er for spillere med lavere handicap, for det er præcis det modsatte. En dygtig spiller kan oftest kompensere for mangler i udstyret, men det kan spillere med højere handicap ikke.

I det senere år er mulighederne blevet meget større inden for afprøvning og måling, lige som udbuddet af køllemodeller, skaft, greb m.m. Din pro er naturligvis vigtigst for en rigtig god custom fitting, med sin uddannelse, erfaring og et sikkert øje for svingene, men med bedre hjælpemidler øges nøjagtigheden i den personlige tilpasning.

LAUNCH MONITOR

Den største ændring er udviklingen af launch monitors. Det er avancerede radarsystemer, der sammen med computerprogrammer, giver en stor mængde data med høj præcision om dit sving, boldflugten, carry, rul, skru og vinkler (se faktaboks). Og det skal gøres på en driving range, så du og din pro ser den faktiske boldflugt. For det bliver overhovedet ikke det samme, hvis man bare arbejder med beregnede boldbaner, som man gør i indendørsanlæg.

Alt skal passe

Ved hjælp af launch monitoren, og din pros egen bedømmelse og analyse, prøver I jer trin for trin frem til, hvordan din ideelle kølle bør være – køllelængde og lievinkel skal passe med, hvordan du kommer ned til bolden i slaget, køllens vægt, skaftets stivhed og hvor på skaftet bøjningen er størst, svingvægten, grebets tykkelse og meget mere. Desuden skal du vælge, hvilken type kølle det skal være, fra bladkøller til de mest tilgivende oversizekøller. Det er dit ambitionsniveau der afgør, og det er dig, der bestemmer, hvilket mærke du vil spille med.

En god start

Det er almindeligt at begynde med jern for at bestemme alle grundlæggende egenskaber og mål til lige netop dig, men en rigtig custom fitting er så meget mere. Den omfatter alt fra driver til wedge og putter. Men du skal ikke afprøve alt på en gang, det er helt fint at dele det op på flere seancer.

Driver fitting

Driveren går længst, og derfor er det ekstra vigtigt, at du har den rigtige. Med en Driver fitting får du den rigtige skaftlængde, så du kan svinge stabilt og ramme bolden i sweetspot. Og du får det rigtige skaftflex, flexpunkt og alle vinkler, så du slår lange, lige slag midt på fairway.

De seneste år er der kommet drivere, som du kan justere med forskellige loftvinkler, og du kan ændre slagfladens vinkel mellem åben og lukket. Rigtig godt på mange måder, men det kan også være et problem at finde de rette indstillinger. En Driver fitting giver dig de rette basisindstillinger, og når du kender dem, kan du derefter prøve forskellige indstillinger, og se, hvordan det påvirker boldbanen og længden. Og samtidig vide, at du finder tilbage til lige netop din basisindstilling.

Wedge fitting

Nærspilskøller handler om tillid, udseende, alsidighed og meget mere. Det er køllerne, du kan slå mange forskellige slag med, og som du vinkler lidt forskelligt afhængigt af, hvordan du ligger, og hvordan du vil lande og stoppe bolden. En sandwedge er jo givet, men derefter er det et spørgsmål om, hvor stor loftforskel der er mellem dit korteste jern og din sandwedge. Og om du har brug for en lob wedge, der har højere loft end din sandwedge.

Udvalget er enormt, når det gælder loftvinkler, bouncevinkler, sålformer, materiale m.m, så en Wedge fitting med din pro kan virkelig anbefales.

Putter fitting

Når det gælder puttere, er der ingen enkle sandheder. Årsagen er naturligvis, hvordan du står ved bolden, når du putter, hvordan du holder putteren og hvordan du svinger den, lige eller i en bue. Og udvalget er enormt, når det gælder udseende, vægt, skaftmontering, greb, samt vridningsmodstand og forskellige typer slagflader. Med eller uden inserts.

Ved en Putter fitting analyserer din pro, hvordan du putter, og kan måske hurtigt afgøre, hvilken type putter, putterlængde og greb, der fungerer bedst for dig. Derefter kan du prøve forskellige modeller af puttertypen, indtil du finder din absolutte favorit.

Set composition

Et vigtigt øjeblik i en komplet custom fitting er at kigge på hele bag’en, og sørge for at du har en god sammensætning med et jævnt afstandsinterval gennem sættet.

Udgangspunktet er det længste jern, som du slår sikkert med. Derefter supplerer man med et antal fairwaywoods og/eller hybrider, der giver et godt afstandsinterval mellem driveren og dit længste jern. Og til sidst kontrollerer din pro, at du har de wedges, der er nødvendige for højeste præcision i nærspillet.

Custom fitting lesson

Hos Golfstore får du ikke kun en professionelt udført custom fitting, du får samtidig lidt af en lektion. For nogle gange er det bedre at lave en lille ændring i dit sving, dit greb eller din stance, end at ændre på køllen. Oftest ingen stor ændring, men den kan gøre en stor forskel, og sammen med de korrekt tilpassede køller spiller du bedre og har det sjovere på golfbanen.

Og det er jo det, det hele går ud på.

En launch monitor fortæller meget

En moderne launch monitor, f.eks. Flight Scope og TrackMan, bygger på dobbelt radarteknik. Sammen med en omfattende software i en almindelig pc kan din pro måle et stort antal interessante data om, hvor du slår dine golfslag, og dermed drage konklusioner om, hvad der skal ændres for at få et bedre resultat. Her er nogle af dem:

 • Attackvinkel – Viser, om du slår op, ned eller midt på bolden, og med den rette vinkel får du ekstra længde med din driver.
 • Svingretning – Viser den generelle svingretning, dvs. om køllen kommer til bolden indefra og ud, udefra og ind eller lige i linjen.
 • Køllesporet – Dette er køllens virkelige svingspor i slaget, og det er en sammenholdning af attackvink-len og svingretningen.
 • Slagfladens vinkel – Square, åben eller lukket er afgørende for hvilken retning bolden starter i. Vinklen afgør sammen med køllesporet om boldens rotationsaksel tippes til højre eller venstre, og dermed, om bolden skrues til højre eller venstre.
 • Smashfaktor – Smashfaktoren er kvoten mellem boldhastigheden og køllehastigheden, og den kan være op til 1,5 med en perfekt ramt driver. Køller med mere loft har lavere smashfaktor.
 • Køllehastighed – Vigtigt at måle, både for at vælge skaft og for at se, om spilleren når den højeste køllehastighed i slaget, inden eller efter.
 • Boldhastighed – Boldens hastighed, når den forlader køllen. Målingerne kan hjælpe proen med at se, hvor konsekvent spilleren er i slaget til bolden.
 • Spintal – Måler hvor meget backspin bolden har, når den forlader køllen. For maksimal længde er det positivt med lavt spintal, mens man oftest vil have højt spintal i nærspillet.
 • Udgangsvinkel – Vinkel mellem plan jord og boldbane, når bolden forlader køllen. Afvigelse mellem faktisk udgangsvinkel og den normale for køllen kan være et tegn på, at noget bør ændres.
 • Dynamisk loft – Den sande loftvinkel ved slaget. Hvis man slår ned eller op på bolden, hhv. reduce-res eller øges den spillede loftvinkel sammenlignet med køllens.
 • Carry – Alle spillere skal vide, hvor langt bolden flyver med de forskellige køller samt den totale længde.
 • Sideafvigelse – Viser slagets sideafvigelse i meter fra det tænkte mål.
 • Nedslagsvinkel – Viser hvor fladt eller brat bolden lander, og afgør også, om bolden standser hurtigt eller får langt rul.