I bestyrelsen har, vi, som tidligere informeret, besluttet at vi fremadrettet selv vil overtage driften af restauranten.

Vores plan er at etablere et medlemsejet anpartsselskab, der skal stå for driften. Klubbens medlemmer kan således købe anparter til DKK 1.000,- per anpart, dog maksimalt 5 anparter per klubmedlem.

Organisation:
Golfmanager Jan Storgaard vil som bestyrer stå i spidsen for restaurantdriften i samarbejde med en stærk gruppe af nye medarbejdere. Jan har over 30 års erfaring med hotel- og restaurantdrift, og vi har tillid til, at den samlede restaurantløsning er den rigtige.

Jan Höft, der tidligere har virket som køkkenchef på Hotel Dagmar og Christie’s Sdr. Hostrup Kro og Steen Frausing Christensen, der er uddannet sommelier fra Hotel Plaza i Kæbenhavn skal bestå Jan Storgaard i det daglige. Begge har en fortid fra Brundtland Golfcenter og har således også en stærk golfbaggrund.

Der nedsættes en bestyrelse på 5 personer i selskabet, som skal bestå af repræsentanter fra Hjarbæk Fjord Golf Klubs bestyrelse og anpartshavere.

Økonomi og afkast:
Investeringen i anparter i det nye selskab er en risikovillig investering. Det forventede årlige afkast til anpartshaverne bliver et arrangement, der holdes på den årlige generalforsamling i restauranten hvert år i maj måned.

Vi har med Glerup indgået en særdeles fordelagtig forpagtningsaftale for de næste tre år.

Selskabets budgetteret årlige omsætning er DKK 3.000.000,- med et forventet positivt resultat, som skal indgå i den samlede drift af golfcentret.

Tag medejerskab i restauranten og støt Hjarbæk Fjord Golfcenter